កម្ពុជា

ពីUncyclopedia
Jump to navigation Jump to search

កម្ពុជា — នេះ​ជា​ប្រទេស​ថៃ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ក្រុង San Marino ប៉ុល ពត ក៏​រស់​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ដែរ ប៉ុល ពត ដ៏​អស្ចារ្យ​ហៅ​នាង​ថា… ហ្នឹង​ហើយ! ចឹក!

ប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ប៉ុល ពត ហើយនោះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង..

ភូមិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ភសៀងហៃ+ប្រឆាំងកុម្មុយនិស្ត=ភ្នំពេញ

វប្បធម៌[កែប្រែ]

សេដ្ឋកិច្ច[កែប្រែ]

Explain.jpg Room 010.JPG

គោលនយោបាយ[កែប្រែ]

ប៉ុល ពត មេដឹកនាំផ្តាច់ការរបស់យើង! ព្រះ​មហាក្សត្រ​យើង​មាន​ព្រះជន្ម​យឺនយូរ!

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ[កែប្រែ]

សូម្បីតែព្រះក៏មិនដឹង… អូ… ទោះបី…

សម្រង់អំពីកម្ពុជា។[កែប្រែ]

កម្ពុជាត្រូវតែស្លាប់! (អាដុល ហ្គីត្លែរ អំពីប្រទេសកម្ពុជា